ČlánkyNovinkyRecenzieO nás
Novinka

Vodičské preukazy: od 19. 1. 2013 po novom

ikona
· · Diskusia
Slovenských vodičov čakajú od budúceho roka významné zmeny vo vydávaní vodičských preukazov. Dôvodom je zjednotenie vodičských preukazov Európskej únie s našim právnym poriadkom. Od 19. januára 2013 začnú platiť nové skupiny pre motocyklistov, vekové obmedzenia a ich vydávanie na dobu určitú a zmení sa aj platnosť tých, ktoré boli vydané v minulosti.
Platnosť vodičských preukazov bude obmedzená najviac na 15 rokov

Vodičské preukazy vydávané doteraz majú neobmedzenú platnosť. Od budúceho roka sa ich platnosť obmedzí najviac na 15 rokov. Ak ste vodičský preukaz získali v čase od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004, bude vám platiť do 31. decembra 2023. Vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032. Vodičské preukazy, ktoré vám vydajú po 19. januári 2013, nebudú mať platnosť dlhšiu ako 15 rokov.

- vodičské preukazy pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T budú platiť 15 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov (s výnimkou situácie opísanej nižšie),
- vodičské preukazy skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE budú platiť 5 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov (s výnimkou situácie opísanej nižšie),
- vodičské preukazy držiteľov nad 65 rokov budú platiť 5 rokov, ak predložia platný doklad o zdravotnej spôsobilosti.

Pravidelné prehliadky pre vodičov nad 65 rokov raz za 5 rokov

Vodiči nad 65 rokov už nebudú musieť absolvovať povinnú zdravotnú prehliadku každé dva roky ako doteraz, ale každých 5 rokov. Ak ale budú šoférovať nákladné auto, autobus, vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb, povinné zdravotné prehliadky budú musieť absolvovať naďalej každé dva roky.

Ak budete mať vodičský preukaz vydaný pred 19. januárom 2013 (platí od tohto dátumu do termínov uvedených nižšie), naďalej sa na vás budú vzťahovať dve povinnosti:

- podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov
- mať pri sebe počas vedenia motorového vozidla doklad o zdravotnej spôsobilosti nie starší ako päť rokov; na výzvu policajta ste povinní preukázať sa takýmto dokladom.

V prípade, že si vymeníte vodičský preukaz za nový po 19.1.2013, tak ako vodič s vekom nad 65 rokov nebudete musieť nosiť so sebou potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Potvrdením bude nový vodičský preukaz, ktorý vám policajti vydajú po predložení potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti.

Šoférovanie veľkých motoriek s neobmedzeným výkonom až od 24 rokov

Veľké zmeny čakajú aj na motorkárov, pretože s novými predpismi príde veľa mladých ľudí o možnosť viesť motorky s vysokým výkonom. Oprávnenie viesť skúter, moped alebo malú štvorkolku sa získava ako doteraz automaticky so získaním vodičského preukazu skupiny B. Avšak výkonnejšie motorky, trojkolky alebo štvorkolky budú mať inak definované skupiny ako doteraz.

Motorkári nad 18 rokov budú môcť viesť stroj, ktorého výkon nepresiahne 25 KW. Vznikne nová skupina motoriek A2. Ich výkon nesmie presiahnuť 35 kW, pomer výkon / najväčšia prípustná celková hmotnosť môže mať hodnotu najviac 0,2 kW/kg a nesmú byť odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu. Oprávnenie na šoférovanie vozidiel tejto skupiny sa bude udeľovať vodičom nad 18 rokov. Motorky skupiny A bez obmedzenia výkonu však budú môcť získať iba vodiči nad 24 rokov a nie od 21 ako tomu bolo doteraz.

Vodičské preukazy pre autá s prívesmi

Úpravou prejde aj skupina B (osobné autá). Zmeny nastanú v tom, aký príves môžete pripojiť k svojmu autu. Po novom sa komplikovaný predpis výrazne zjednoduší. Od 19. januára k autu do 3,5 tony budete môcť pripojiť príves, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg. Predpokladom je, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg.

Vodičský preukaz skupiny BE (po starom B+E) budete potrebovať, ak za auto skupiny B pripojíte príves, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg. Ak bude príves ťažší, budete potrebovať vodičský preukaz skupiny C1E (predtým C1+E, teda nákladné vozidlo do 7,5 tony s prívesom).

Tabuľka nových skupín, ktoré sú priradené starým skupinám vozidel


Doterajšie vodičské oprávnenie skupiny oprávňuje šoférovať skupinu
AM AM
A1 A1, AM
A s obmedzením výkonu motora do 25 kW A2, A1, AM
A bez obmedzenia A, A2, A1, AM
B1 B1, AM
B B, B1, AM
B+E B, BE, B1 a AM
C1 C1, B, B1, AM a T
C1+E C1E, C1, BE, B, B1, AM a T
(D1E iba v prípade, ak ste držiteľom oprávnenia skupiny D1 získanej pred 19.1.2013)
C C, C1, B, B1, AM a T
C+E CE, C, C1E, C1, BE, B, B1, AM a T
(DE iba v prípade, ak ste držiteľom oprávnenia skupiny D získanej pred 19.1.2013)
D1 D1, C, C1, B, B1, AM a T
D1+E D1E, D1, CE, C, C1E, C1, BE, B, B1, AM a T
D D, D1, C, C1, B, B1, AM a T
D+E DE, D, D1E, D1, CE, C, C1E, C1, BE, B, B1, AM a T
T T (ale len na území Slovenskej republiky)
A/50 AM

Najčítanejšie články (30 dní)
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
Najnovšie príspevky k článkom